Home / Zawody / Militari / Opis konkurencji / Próby władania bronią konno

 

to; margin-right: auto;” alt=”lanca” src=”https://dniulana.pl/wp-content/uploads/2013/02/lanca.jpg” height=”223″ width=”591″ />

Na władanie bronią składają się konkurencje: Lancy, Szabli i Pistoletu. Są to najistotniejsze konkurencje zawodów Militari. Uwidoczniają zdolności bojowe kawalerzystów i ostateczne przygotowanie pary koń, jeździec do działań podczas szarży.

Konkurencje te są bardzo widowiskowe i wymagające dużych umiejętności kawaleryjskich. Lanca, Szabla i Pistolet rozgrywane są na linii prostej na dystansie 200 m. Wzorcowo, zawodnicy powinni przemieszczać się po torze w szybkim tempie, zwalczając znajdujące się po drodze pozorniki imitujące nacierającego lub uciekającego wroga. W zależności od rodzaju broni stosuje się: pchnięcia, cięcia, kłucia, uderzenia i strzały. W Zawodach Konnych o Mistrzostwo Wojska w roku 1937 tor był pokonywany w tempie 550m/min – do tego dążymy.

to; margin-right: auto;” alt=”szabliment” src=”https://dniulana.pl/wp-content/uploads/2013/02/szabliment.jpg” height=”450″ width=”304″ />

Od 2013 roku zmieniono charakter próby strzelania, wzorując ją na konkurencji prowadzonej w Zawodach Konnych o Mistrzostwo Wojska przed 1939 rokiem. Zrezygnowano więc z rozgrywania strzelania w formie statycznej, wprowadzając strzelanie do celu z konia. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa broń kulowa została zastąpiona bronią pneumatyczną.

to; margin-right: auto;” alt=”pistol” src=”https://dniulana.pl/wp-content/uploads/2013/02/pistol.jpg” height=”450″ width=”300″ />

 
Share this page