Home / Zawody / Militari / Opis konkurencji / Próba terenowa

 

Próba terenowa polega na pokonaniu biegu terenowego z przeszkodami tzw. krosu. Próba ta ma na celu sprawdzenie wytrzymałości i możliwości fizycznych konia. Wynik uzyskany w tej próbie sprawdza również wiedzę zawodnika o możliwości swojego konia. Zawodnicy pokonują kilkanaście przeszkód terenowych o wysokości do 100 cm. Przeszkody mogą być pojedyncze, złożone z kilku członów. Przeszkody złożone można pokonać przynajmniej na dwa sposoby: pierwszy trudniejszy ale krótszy i szybszy do pokonania oraz drugi łatwiejszy, ale wymagąjcy pokonania dłuższej trasy. Pokonywanie przeszkód krosowych różni się od przeszkód na parkurze, na krosie przeszkody są upodabniane do naturalnych obiektów w przeciwieństwie do parkurowych, które z reguły są kolorowe.

2011-04-15 10-25-56 IMG 0982Błędy są oceniane na każdej przeszkodzie: pierwsza odmowa skoku 20 punktów karnych, druga 40, trzecia odmowa na tej samej przeszkodzie oraz trzecia na trasie krosu powoduje eliminację. Każdy upadek zarówno jeźdźca jak i konia, związany z pokonywaniem przeszkody powoduje eliminację. Przekroczenie normy czasu za każdą rozpoczętą sekundę nakłada na zawodnika 0,4 punktu karnego. Jednak przyjechanie przed normą czasu nie skutkuje lepszą punktacją. Właśnie w ten sposób sprawdzana jest znajomość swojego konia i poczucie tempa.

 
Share this page